رامین بوالحسنی

به زودی اطلاعات مربوط به آقای رامین بوالحسنی در این مکان قرار خواهد گرفت

مشخصات فردی

متولد

تحصیلات

مشاغل قبلی

رامین بوالحسنی

چند کلمه از رامین بوالحسنی:

از ۱۴ سالگی وارد حرفه قنادی شدم و به صورت عملی در این کار پیشرفت کردم.