فائقه همت پرست

مربی

تخصص اصلى من كار با ایزومالت و پیكر تراشى یا تاپر خوراكى هست

سلام، این داستان زندگی من است

اینجانب فائقه همت پرست هستم متولد اردیبهشت ماه ۵٨ در کشور ایران و در استان مازندران و شهر بابل در یک خانواده ى گرم و صمیمى متولد شدم ،متاهل هستم ،من از کودکى عاشق هنر آشپزى بودم و برخلاف میل خانواده ام وارد هنرستان شدم و در رشته ى گرافیک مشغول به تحصیل شدم و هم اکنون لیسانس معمارى هستم و دانشجوى کارشناسى ارشد معمارى (فوق لیسانس) مدتى طراحی داخلى انجام مى دادم ولى در حال حاضر مشغول به کار شیرین دکوراتور ى مدرن کیک هستم. ۶ سال قبل وارد به این عرصه شدم و ۴ سال به صورت جدى مشغول به این حرفه هستم و سرگرمى دیگر من نواختن موسیقى پیانو و تفریح با همسر و فرزندانم هست

هنر مجموعه ایی از آثار یا فرایندهایی از دست ساخته ى انسان است که هیچ تعریف کلى و کاملى از هنر نیست که همه آن را قبول داشته باشن. اگر چه این واژه براى توصیف مهارت یک هنرمند به کار مى رود ،که یکى از این هنرها ،هنر دکوراتور ى مدرن کیک هست که در ایران خیلى نوپاست و از نظر من دکوراتور ى مدرن کیک شغلى هست که به سرعت رو به پیشرفت هستش و  داراى شاخه هاى متعددى است و محدودیت در این هنر معنا ندارد. هر روز تکنیکهاى جدید و ابزارهاى جدید وارد این عرصه مى شود و از دیدگاه من هنر وقتى آفریده مى شود که هنرمند یک اثر زیبایی بیافریند.

تخصص اصلى من کار با ایزومالت و پیکر تراشى یا تاپر خوراکى هست و به جرات میتوانم بگویم که اولین کسى بودم که هنر پیکرتراشى روى فوندانت رو وارد ایران کردم ،من از ٧ سالگى دوره هاى مختلف مجسمه سازى با گل و گچ را تجربه کردم و در دوران  دبیرستان الفباى این کار را نزد استاد مولائیان آموختم و در دوره دبیرستان مقام دوم کشورى را در رشته ى مجسمه سازى با گل کسب کردم ، من از تخصصم بر روى خمیر فوندانت و ایزومالت استفاده کردم و برام خیلى جذاب و شیرین بود